Tryggere lek med lekeplasskontroll

22 desember 2023 Frida Ekerhovd

editorial

Lekeplasser over hele landet gir barn et yrende liv med morsom, sunn og vital aktivitet. Men en sikker lekeplass krever regelmessig vedlikehold og grundige kontroller for å hindre ulykker. Her kommer lekeplasskontroll inn som en kritisk faktor ved å sikre at alle lekeplassapparater møter de nødvendige sikkerhetskravene og standardene.

Lekeplasskontroll omfatter inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av lekeutstyr på offentlige og private lekeplasser. Det innebærer regelmessig sjekk av lekeapparater for å identifisere potensielle sikkerhetsrisikoer, som skarpe kanter, løse deler, potensielle kvelningsfarer og farer for klem-skader. Inspeksjonene utføres av kvalifiserte inspektører som har den nødvendige kompetansen og opplæringen til å vurdere sikkerheten på lekeplassutstyr.

Hvorfor er lekeplasskontroll viktig?

Barns sikkerhet er av største betydning, spesielt i et område designet for å fremme moro og fysisk aktivitet. Selv om skader på lekeplasser ofte er mindre, som skrubbsår og blåmerker, kan mer alvorlige ulykker skje. Gjennom en grundig lekeplasskontroll, kan vi forebygge mange av disse hendelsene ved å identifisere og rette opp potensielle farer.

Ifølge tall fra Helsedirektoratet, skjer det årlig flere tusen skadehendelser i norske kommuner grunnet fall og klem på lekeplasser. Dette understreker behovet for regelmessige kontroller og vedlikehold av lekeplasser for å forebygge ulykker og gi barna et trygt miljø å leke.

Disse skadehendelsene kan variere fra mindre støt og skrammer til mer alvorlige situasjoner som brudd, forstuvninger eller til og med hodeskader. Det er derfor av avgjørende viktighet at foreldre, vaktmestere og kommunale myndigheter arbeider sammen for å sikre at lekeplassene er i optimal stand og at eventuelle potensielle farer blir identifisert og umiddelbart utbedret.

Ved å implementere regelmessige inspeksjoner, kan vi sikre at lekestrukturene og utstyret er i god stand, uten løse skruer, skarpe kanter eller manglende sikkerhetsflater. Det er også viktig å sørge for at lekeområdet er tilstrekkelig mykt underlagt, for eksempel med gress, sand eller gummi, for å redusere risikoen for skader ved fall. Videre bør det være klare regler og retningslinjer for bruk av lekeplassen, inkludert tilsyn av voksne for de minste barna.

Playground control

Valg av leverandør av lekeplasskontroll

Valg av leverandør for lekeplasskontroll er avgjørende for å sikre en kvalitetssikker kontroll av lekeplassen. Det anbefales å velge en leverandør med dyktige fagpersoner som har kunnskap om og erfaring med lekeplasssikkerhet, og som kan tilby et bredt spekter av tjenester, inkludert inspeksjon, vedlikehold og reparasjon. Aktiv Areal er en slik leverandør som er kjent for sin kompetanse innen lekeplasskontroll.

De tilbyr en rekke tjenester for å sikre trygghet på lekeplasser. Dette inkluderer inspeksjon og vedlikehold, installasjon av nytt utstyr, samt utbedring og sikring av eksisterende lekeplassutstyr. Aktiv Areal har lang erfaring og dyktige medarbeidere som er opplært etter de strenge kravene som stilles for lekeplassinspektører.

De har fokus på preventive tiltak for å sikre barns sikkerhet og sørge for en bekymringsfri leketid. I lys av dette, anbefales det sterkt å sjekke ut nettsiden til Aktiv Areal (https://aktivareal.no/) for å lære mer om tjenestene de tilbyr og hvordan de kan bistå med å sikre barns trygghet på lekeplassen.

Flere nyheter

05 desember 2022

Bli en mestervasker

11 september 2020

Fjell blir til grusvei